این سایت کاملا بی طرف است

ما کاملا به تمام عقاید مسلمانان و نامسلمانان احترام می گذاریم. این سایت سعی می کند با منابع معتبر اسلام را نقد کند. اگر دوستی در قسمت نظرات حرف نامناسبی زده به معنای تایید آن نظر به وسیله ما نیست.

 

اطلاعیه فوری وبلاگ گرانوم:

همین چند لحظه پیش از طریق یکی از دوستان متوجه شدم که شخصی اقدام به تاسیس یک وبلاگ با عنوان و آدرس پایه مشابه در سیستم ‏blogspot‏ گوگل زده. با اینکه در حال حاضر آن وبلاگ خالی است بنده و این مجموعه هیچ اتصالی به وبلاگ فوق نداریم.