اگه خدا بودم نایب بر حق خودم
فقط خودم بودم نه هیچ کس دیگه!
حدود ۱۳ ساعت قبل گفت:
تو اگه خدا بودی، کی رو به عنوان
شیطون بر می گزیدی!؟
حدود ۱۳ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم، هر چند وقت
یکبار »دِموی« بهشت رو به
بنده‌هام نشون میدادم تا دلسرد
نشن…!
حدود ۱۳ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم جمعه‌ها انقدر
دلگیر نبود.
حدود ۱۳ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم عادت ماهانه رو
می کردم عادت سالانه!
حدود ۱۳ ساعت قبل | به علت رأی منفی
زیاد پنهان شده. ]نمایش[ حدود ۱۳ ساعت قبل گفت:
تو اگه خدا بودی، کی رو به عنوان
شیطون بر می گزیدی!؟
به خودم قسم اگه بگم اکانتم
مسدود میشه….ولی هرکی هست
انشالله بقیه موهای بدنش هم
بریزه !!
حدود ۱۳ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم، هرگز موجودی به
نام شریعتی رو خلق نمی کردم!
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
هرکی هست انشالله بقیه موهای
بدنش هم بریزه !!
من اگه خدا بودم تو آفرینش بنده
هام سلیقه ی بیشتری به خرج
میدادم.
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم ، همون موقع که
ارج و قربي داشتم و تو اوج بودم ،
خداحافظي مي کردم.
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم، بجای این همه
پیامبر یه هشت پا میفرستادم.
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم، پوست آرنج رو
خوشگل می‌آفریدم تا ذهن بیمار
بعضی‌ها با دیدنش تحریک نشه!
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم یه بار همه چیز
رو چک می کردم ببینم اشتباهی
نشده باشه!!
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
جهان کیری
گزارش تخلف شما به علت دشنام رد
شد!
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم به مردم میگفتم
برین دور خونه خودتون بچرخین.
سرم گیج رفت بابا!
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم، با این وضعیت
اصلن شما باید منو می‌بخشیدید، نه
برعکس.
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم رای های دزدیده
شده رو بر می گردوندم!!
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم، بندگانی که به
راه راست هدایت نمی‌شدند رو به
تخم ِ چپم هدایت می‌کردم.
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم برای آفرینش
محموت بیشتر وقت میذاشتم!!
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم مخلوقاتم رو
آزاد میزاشتم تا زندگی کنن , نه
اینکه زندگی مارو ….!
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
خجالت نداره که ، من اگه خدا
بودم ، راست حسینی میگفتم سر
ماجرای مریم چه اتفاقی افتاد.
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم وقتی بنده مو
سرویس میکردم دیگه توقع شکر
گزاری ازش نداشتم!
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگر خدا بودم وقتی جهان را
آفریدم یه «بک آپ» از روش میگرفتم
که در موقع حاد، مثل حالا که همه
چیز به گند کشیده شده بشه به
وضعیت قبل برش گردوند!
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم هیچوقت اجازه
نمیدادم مهدی نامی صاحب
بالاترین بشه و هر روز یه بامبول
در بیاره
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
اصلن ثابت کنین خدا وجود
داره؟ :((
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم گوش این
تحریمیهای از من بی خبر رو
میکشیدم و مجبورشون میکردم به
این لینک رای بدن…اصلا بیخود
کردن تحریم بکنن…مگه دست
خودشونه؟
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم گوش این
تحریمیهای از من بی خبر رو
میکشیدم و مجبورشون میکردم به
این لینک رای بدن…اصلا بیخود
کردن تحریم بکنن…مگه دست
خودشونه؟
خیلی از این تحریمیا دارن این
لینکو میخونن :((
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم خدایی میکردم؛
عُقده ای بازی درنمیاوردم که!
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم یه )ع( ته اسمم
میذاشتم؛ مگه من چیــم از اِماما
کمتره؟؟
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم ؛ اول یاد
میگرفتم گ و پ و چ و ژ را تلفظ
کنم ، بعد کتاب میدادم بیرون !
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم، اینقدر هوای دو
نفره رو به رخ تک نفره ها
نمیکشیدم !
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم بوسه عبادت بود.
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم ،به عزرائیل می
سپردم یه مدت سیاسی کار کنه!!
حدود ۱۲ ساعت قبل گفت:
من اگه خدا بودم خدا بودم من اگه
خدا بودم خودم بودم من اگه خدا
بودم خود خودم بودم نه خدا من اگه
خدا بودم انسنها رو تو خواب
نمیذاشتم که تو خواب فکر کنند
خواب هستند ولی در حال دقیقا تو
خواب دارن زندگی میکنن و در
زندگی دارن خواب میبینند .
برای من مهم نیست که شما بخواهید
به این حد برسید که متوجه بشید
خواب یعنی زندگی یا یعنی خواب
ولی زندگی خود خود خوابه وقتی
بیدار میشی که مردی و میفهمی
خوابیده بودی همین .
در حال حاظر بدونید شیطانی وجود
نداره خدا خود شیطان هست اما کمی
مهربونه و هیچ خدایی وجود نداره
چون اگه وجود داشت به سرعت
میتونست دشمنشو شکست بده چون
سازنده یک چیز میدونه باگش گذاست
چشماتونو خسته نکنم
بگم من اگه خدا بودم خدای ذهنیت
مریضم نبودم همین چون خدای الان
واقیعیت فاشیست بازی و
دیکتاتوریست تمام