برای سبزلینک متاسفم به این راحتی هرمت آزادی بیان را زیر پا گذاشت و حساب ۸ کاربر را فقط به دلیل یک رای بست
مدیران سبز لینک کار شما چه فرقی با اعدام مخالفان توسط جمهوری اسلامی داشت؟ اعدام های دهه ۶۰ که می گفتند ما در حال پاک کردن نسل کافران هستیم خیلی ها را بدون دلیل خاص و فقط به خاطر یک اظهار نظر در مسجد گرفته بودند و می گفتند این ها جاسوس آمریکا هستند. در ادامه برخی از کاربران سبز لینک این پیروزی را جشن گرفته اند! بستن حساب فقط به دلیل یک اظهار نظر! بعد از آن قضیه اعلام شد که ما فقط حساب بسیجی ها را بسته ایم. مدیران محترم سبز لینک راحت در قوانین سایت سبز لینک بنویسید طاقت نظر مخالف را نداریم.
البته از سایتی که ۱۸ ساعت است که به طور متوالی و تغییر ناپذیر نظر یک آخوند را به صورت ثابت و اجباری در بالای صفحه اصلی خود جای داده انتظار بیشتر از این را نداشتیم